Haspar

När du köper haspar ingår alltid två märlor.
Tanken är att märlorna ska vara ganska stora och om det går så böjes de på baksidan av där de sitter.