Om oss

Historien om Wägerths Konstsmide" I enkelheten bor det sköna".

Wägerths Konstsmide etablerades 1970 i Wira Bruk. Curt Wägerth blev erbjuden att bli den nya konstsmeden på bruket efter en stor renovering. Syftet var att skapa en verksamhet som anknyter till de gamla smidestraditionerna i bruket. Curt startade sin verksamhet i en liten smedja vid brukets gamla smedjor och började producera konstsmide. Hans motto var att skapa användbara produkter med enkel och vacker design. Under sin tid på bruket utvecklade han många olika produkter, några av dem produceras fortfarande än idag.

Curt Wägerth var verksam på Wira Bruk från 1970 till 2002.

Idag är det 2 konstsmeder som arbetar i Wira.

Jonas Wägerth, son till Curt, har arbetat i företaget sedan 2003. Han började arbeta under skollov men insåg snart att han ville bli smed på heltid. Han tog över verksamheten 2017 efter Lena Wägerth och är nu VD för företaget.

Jimmy Kindblad anslöt sig till Wira Bruk 2016 efter att ha genomfört en smidesutbildning på Sätergläntan. Han avslutade sitt gesällprov samma år.

Sara Wägerth, barnbarn till Curt, har arbetat i företaget sedan 2002 och är sedan 2015 butikschef.

 Ambitionen är att vara en länk till smidestraditionen och förena de gamla smedernas kunnande med produkter som passar dagens behov.

Idag sker tillverkningen i en modernare smedja, men metoden att varmsmida är densamma som förr.